Respekt och Hänsyn

I dojon visar vi varandra respekt och hänsyn. Passets instruktör kallas Sensei eller Senpai, Sensei /Senpai följt av instruktörens förnamn. Vi är självklart tysta och lyssnar när Sensei pratar. Vi bär inga smycken under träningarna på grund av skaderisken. Av samma orsak är det viktigt att hålla finger- och tånaglar kortklippta. Skor är inte tillåtna i dojon. Vid alla övningar, såväl sparkar och slag på mitts, som parövningar och sparring, lyssnar vi till vår partner och anpassar hårdheten. I dojon finns det även en del japanska ord och fraser som vi använder:
Osu! Betydelsen av ordet är i princip obegränsad, med undantag av ordet ”nej”.
Först och främst säger vi osu, och bugar oss mot shomen (den vägg där porträttet av kyokushinriktningens grundare, Sosei Oyama, hänger), när vi stiger in och ut ur dojon. Osu är även ordet du använder för att bekräfta att du har hört och förstått din Senseis instruktioner under passet. Men, vi säger även osu när vi hälsar på varandra i entren. Och tränar du tillräckligt mycket, kommer du snart att finna att du antagligen även säger osu när chefen meddelar att rapporten skall vara inne senast på fredag, eller fröken kontrollerar närvaron på lektionen.
Inhälsning Vid lektionens början ställer vi upp oss i rader efter bältesordning (som i stigande ordning är: vitt, orange, blått, gult, grönt, brunt, svart). Högst graderad står längst fram till höger. Du står med händerna knutna och fötterna i fudo dachi.
Sensei säger: Otagai ni rei
– Vi bugar mot shomen och säger ”osu”. Sensei vänder sig mot shomen och säger: Shomen ni rei
– Vi bugar oss mot shomen och säger ”osu”.
Sensei säger: Seiza
– Vi sätter oss på knä på golvet (Kvinnor med knäna ihop, män med avstånd emellan) med händerna knutna i sidorna. Den här ställningen kallas seiza
Sensei säger Sosai ni rei:
– Vi bugar oss mot shomen och säger ”Osu”
Högst graderade Senpai säger säger: Mokuso
– Vi blundar. Högst graderade Senpai säger: Mokuso yame
– Vi öppnar ögonen.
Högst graderade Senpai säger: Sensei ni rei
– Vi sätter knytnävarna i mattan och bugar oss framåt Högst graderade Senpai säger: Senpai ni rei
– Vi sätter knytnävarna i mattan och bugar oss framåt. Högst graderade Senpai säger: Otagai ni rei –Vi sätter knytnävarna i mattan och bugar oss framåt.
.Sensei säger: tate.
– Vi reser oss upp igen.
Vi står kvar på vår plats tills sensei ger sina första instruktioner.

Uthälsning
Vid passets slut ställer vi upp oss precis som vid starten Sensei säger: Otagai ni rei –Vi bugar mot shomen och säger ”osu”. Sensei vänder sig mot shomen och säger: Shomen ni rei
– Vi bugar oss mot shomen och säger ”osu”. Sensei säger: Seiza
– Vi sätter oss i seiza. Sensei säger Sosai ni rei:
– Vi bugar oss mot shomen och säger ”Osu”
Sempai säger: Mokuso
– Vi blundar.
Sempai säger: Mokuso yame
– Vi öppnar ögonen.
Högst graderade säger: Sensei ni arigato gozaimashita
– Vi svarar likadant. Högst graderade säger: Senpai ni arigato gozaimashita
– Vi svarar likadant.
Högst graderade säger: Otagai ni arigato gozaimashita
– Vi svarar likadant.
Sensei säger: Tate
– Vi reser oss upp.
Sensei avslutar lektionen med: Keiko owari, följt av ett osu
– Vi svarar osu, och skakar hand med de högst graderade i led efter varann.
Om du måste gå ut ur dojon
Generellt sett stannar vi i dojon tills passet är slut. Om du dock måste gå ut, frågar du först sensei om lov. Glöm inte att säga osu när du går ut, och kommer in igen.
Om du kommer för sent
Vi försöker att alltid starta och avsluta passen enligt schemat. För att du inte skall störa lektionen ifall du kommer för sent, smyger du om detta händer in och sätter dig i seiza med ryggen mot shomen och blundar. Sensei kommer att tala om för dig när det passar att du ansluter dig till gruppen. Du bugar dig och svarar osu. Är det fortfarande uppställning ställer du dig längst ner, oberoende av vilken bältesgrad du har; allt för att störa så lite som möjligt.
Om du vill fråga något
Vill du ställa en fråga, räcker du bara upp handen och väntar tills sensei ger dig ordet.
Rätta till dräkten
Av tradition vänder du ryggen mot shomen när du ska rätta till din dräkt eller knyta om ditt bälte.

Sempai, sensei eller shihan
Vilket ord du skall använda för att tilltala din instruktör, beror på vilken grad han/hon har. Upp till och med andra dan (två streck på det svarta bältet), använder du ordet Sempai. Från och med tredje dan heter det Sensei och från och med femte dan är det Shihan.
Dojo kun
Karatens sju principer du som karateka skall eftersträva att leva upp till:
1. Vi ska träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.
2. Vi ska noga studera kampsportens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när det behövs.
3. Vi ska med sann och okuvlig karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.
4. Vi ska vinnlägga oss om höviskhet, respektera våra seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.
5. Vi ska vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.
6. Vi ska förhöja vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.
7. Vi ska hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den Yttersta Sanningens Väg.

Lämna ett svar